0312 350 90 20

Sosyal Medyada Biz}

Ücretsiz Başvuru!
Tazminatlarınızı sonuçlandırana kadar hiç bir ücret talep etmediğimizi biliyor musunuz?
Hemen İletişime Geçin!

Sigorta Genel Şartlar

Üçüncü Şahıslara Karşı Mali Mesuliyet Sigortası Genel Şartları Yürürlük Tarihi: 6 Nisan 1959 Sigortanın Mevzuu ve Şumulü: Madde 1  İşbu poliçe sigortalıyı, sigortanın mer’iyet müddeti esnasında vukua gelecek bir hadise neticesinde, a) Üçüncü şahısların ölmesi, yaralanması veya sıhhatinin muhtel olması,...
Makina Kırılması Sigortası Genel Şartları Yürürlük Tarihi: 25 Şubat 1967  Teminatının Kapsamı Madde 1- Sigortacı, bu poliçe ile bu poliçenin ayrılmaz cüzünü teşkil eden ekli envanter cetvelinde sayıları, imalat yılları; nitelikleri ve değerleri yazılı makine ve tesisleri deneme devresinden sonra...
Emtea Nakliyat Sigortası Genel Şartları Yürürlük Tarihi: 1 Ocak 1953 Madde 1- Sigortalı malların fırtınadan, geminin batmasından veya karaya vurmak veyahut kaya veya sığlığa bindirmek gibi haller neticesinde tamamen  veya kısmen harap olmasından, oturmadan, çatışmadan, sabit, seyyar veya sabih bir cisme...
Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları Yürürlük Tarihi: 25 Mart 2004  Sigortanın Kapsamı  A.1. Sigortanın Konusu  Bu sigorta, yurtiçi ve uluslararası yolcu taşımacılığı kapsamında seyahat eden yolcuları, sürücüleri ve yardımcılarını, taşımacılık hizmetinin başlangıcından bitimine kadar geçen...
Tekne Sigortası Genel Şartları (Gemi veya Diğer Deniz ve Göl Araçları İçin) Yürürlük Tarihi: 1 Ağustos 1996  A -Sigortanın Kapsamı  A.l. Sigortanın Konusu Bu sigorta, poliçede belirtilen süre içinde gemi veya diğer deniz ve göl araçları ya da bunlara ilişkin...
Borç Ödeme Sigortası Genel Şartları SİGORTANIN KAPSAMI A.1 Sigortanın Konusu Bu sigorta ile sigortacı, işsiz kalma ya da kaza veya hastalık nedeniyle geçici iş göremezlik hâllerinin gerçekleşmesi sonucu sigortalının poliçede belirtilen ve sözleşmeye istinaden yapması gereken ödemelerini azami tazminat tutarı...
Kredi Sigortası Genel Şartları Yürürlük Tarihi : 01.02.2009  A- SİGORTANIN KAPSAMI  A.1- Sigortanın Konusu Bu sigorta sözleşmesi ile kararlaştırılan kredili satış ve kredili hizmet işlemlerinde alıcının; A.1.1. İflas etmesi, A.1.2. Tüzel kişi olması halinde, borçlarını ödeyememesi nedeniyle hakkında tasfiye kararı...
Tek Risk Sigortası Genel Şartları TEK RİSK SİGORTASI   GENEL ŞARTLARI (Yürürlük Tarihi: 1/1/2013)  SİGORTANIN KAPSAMI A.1 – Sigortanın Konusu  Bu sigorta sözleşmesi ile, kapsamı sigorta poliçesinde belirlenen risklerden kaynaklanan mali kayıplar teminat altına alınır. Sigorta teminatı, bir parasal ödeme yükümlülüğü...
Motorlu Kara Taşıtları İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları Sigorta Teminatının Kapsamı Madde 1-Sigortacı, işbu poliçede gösterilen aracın kullanılmasından doğan ve Karayolları Trafık Kanununa ve Umumi Hükümlere göre aracın işletenine terettüp eden hukuki sorumluluğu ve bu poliçe teminat kapsamında olmak...
Asansör Kazalarında Üçüncü Kişilere Karşı Sorumluluk Sigortası Genel Şartları Yürürlük Tarihi: 01 Ekim 1984 Sigortanın Teminatının Kapsamı: Madde 1 Bu sigorta, sözleşme ile daimi bakıma tabi olan ve marka, tip, kullanılış tarzı, taşıma kapasitesi ile bulunduğu yerin adresi, bu poliçede gösterilen...
Toplam 2 sayfa, 2. sayfa gösteriliyor.12