0312 350 90 20

Sosyal Medyada Biz}

Ücretsiz Başvuru!
Tazminatlarınızı sonuçlandırana kadar hiç bir ücret talep etmediğimizi biliyor musunuz?
Hemen İletişime Geçin!

Danışmanımıza Sorun

Danışmanımıza Sorun

Türkiye’de yaşanan trafik kazası sayısı ne yazık ki her geçen gün artıyor. Hızla artan araç sayısının yanında bilinçsiz sürücülerin çoğalması da trafik kazalarını kaçınılmaz hale getiriyor.

Trafik kazalarına en çok neden olan davranışlar ise; aşırı hız, dikkatsizlik, bilinçsizlik, alkollü araç kullanmak, trafik kurallarına uymamak olarak sıralanıyor.

Hemen hemen çoğumuz bir trafik kazasına maruz kalmış ya da şahit olmuşuzdur. Trafik kazası sonrası mağdur olmamak için bilinmesi gerekenler ve haklarınızla ilgili detaylar bu haberde. Av. Özkan Ertekin, merak edilen soruları okurlarımız için cevapladı.

Merak ettiğiniz hukuki konular ve süreçlerle ilgili MANŞET HABER’i takipte kalın. Avukatınız Özkan Ertekin merak ettiğiniz sorularınızı cevaplamaya biz de paylaşmaya ve okurlarımızı bilgilendirmeye devam edeceğiz.

İşte “Trafik Kazaları ve Haklar” ile ilgili en çok karşılaşılan sorular ve cevapları;

Trafik kazası sonucu ne gibi haklarımız vardır?

Maddi tazminat, manevi tazminat, iş göremezlik geliri/maluliyet maaşı, cezai neticeler talep edilebilir.

a) Maddi tazminat: Sigorta şirketlerine direk başvurarak veya mahkemeye başvurarak poliçe teminatları dahilinde zararlarınızı karşılama imkanı vardır. Bu tazminata; tedavi giderleri, çalışamamaktan dolayı kazanç kaybı, sakatlık varsa malüliyet tazminatı, ölüm varsa destekten yoksun kalma tazminatı, araç ticari taksi, minibüs gibi ise aracın çalışamadığı günlere ait kazanç kaybı, aracın kaza geçirmesi sebebiyle araçta olan değer kaybı vs. dahildir. Ancak sigorta şirketi haricinde araç şoförüne, sahibine, işletenine de dava açılabilir.

b) Manevi tazminat: Manevi zarara maruz kalan kişinin üzüntünün biraz olsun giderilmesi, kusurlu kişinin cezalandırılması amaç edinilmektedir. Manevi tazminat, tarafların sosyal ve ekonomik durumları dikkate alınarak belirlenir.

c) İş göremezlik geliri/maluliyet maaşı: Trafik kazası aynı zamanda trafik iş kazası ise SGK dan iş göremezlik geliri/malüliyet aylığı ve kazaya sebep olan kişi ile birlikte işverenden maddi manevi tazminat talep edilebilmektedir.

d) Ceza davası: Bedensel zarara ve ölüme neden olan kazalarda zabıta kuvvetlerine ve savcılığa başvurulmalıdır.

e) Trafik kazasında yaralanma varsa 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 89. maddesi uyarınca kazanın oluşumuna sebebiyet veren kişi 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Kazada yaralanan kişide “kemik kırığı”, “organların işlevinin sürekli azalmasına” “yüzünde sabit bir iz kalmasına” ,”yaşamsal tehlike varsa” vs. hallerinde kişi 4,5 aydan 1,5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Trafik kazasına maruz kaldım. Mutlaka dava mı açmak zorundayım. Dava açmadan da sigorta şirketine başvurabilir miyim?

Trafik kazası neticesinde sigorta şirketine prosedüre uyularak başvurulabileceği gibi başvurulmaksızın sorumlu kişilere ve bu arada sigorta şirketine karşı dava da açılabilir.

Tazminat Hukuku çok hassas ve hesaplama yöntemleri çok karmaşık olduğundan ve kişinin yaşı, kusur derecesi, iş göremezlik/maluliyet oranı, geliri vs. pek çok kritere göre hareket edildiğinden ayrı bir uzmanlığı gerektirmektedir. Üstelik bu tazminatları ödemek, sigorta şirketlerine aşırı maddi külfet getirmesinden dolayı da hepsi olmasa da bazı sigorta şirketlerinin ödeme konusunda aşırı direnimleri, gereksiz veya temin edilmesi zor olan evrakları istemeleri veya az ödeme yoluna gitmeleri gibi olumsuzluklar olabilmektedir. Bu nedenle zarara uğrayan kişilerin ilgili belgelerle birlikte bizzat başvurmaları mümkün olduğu gibi profesyonel yardım almaları kendi yararlarına olacaktır.

Trafik kaza tazminatı alabilmek için hangi belgelerin sigorta şirketine verilmesi gerekir?

Sigorta şirketleri genelde gereksiz veya temin edilmesi güç evraklar isteyebileceği gibi gereksiz bahanelerle dosyaları reddedip alacağın aylarca alınmasını geciktirebilmektedir. Bu nedenle de işin sıkı tutulmasında fayda vardır. Zira bu süreç adeta psikolojik bir süreç olup hak-edilenden oldukça az bir miktarı kabul edilirse ödeme hemen yapılabiliyor.

Ölüm, sakatlık, bedensel zarar dışındaki maddi zararlar için olmak üzere 3 ayrı belge sistemine uyulması gerekmektedir. Buna göre:

I. Ölüm Halinde Verilmesi Gereken Belgeler :
1. Kaza tespit tutanağının resmi tasdikli sureti,
2. Olay mahkemeye intikal etmiş ise bilirkişi raporu, mahkeme kararı,
3. Ölüm raporu,
4. Ölenin sosyo ekonomik durumunu tespit açısından mesleği ile gelir durumunu ve desteklik ilişkisini gösterir belge,
5. Hak sahiplerine Sosyal Güvenlik Kurumlarından gelir bağlanmış ise, bağlama kararı ile bağlanan gelirin peşin değerini gösteren belge,
6. Aile nüfus kaydı aslı ve mirasçılık belgesi
7. Kaza ile illiyeti gösteren diğer belgeler; olayı ispatlayıcı her türlü belge ve açıklama eklenebilir.

II. Sakatlanma Halinde Verilmesi Gereken Belgeler :
1. Kaza tespit tutanağı resmi tasdikli sureti,
2. Hastane raporu aslı veya resmi tasdikli sureti,
3. Maluliyet/ iş göremezlik oranını gösterir hastane raporu aslı veya resmi tasdikli sureti,
4. Olayın mahkemeye intikal etmesi halinde mahkeme kararı, varsa bilirkişiraporu
5. Kaza ile illiyeti gösteren diğer belgeler; olayı ispatlayıcı her türlü belge ve açıklama eklenebilir.

III. Sigortacılık Kanun’unun *14.(c) maddesi Uyarınca Bedensel Zararlar Dışındaki Maddi Zararlar İçin Verilmesi Gereken Belgeler :
1. Poliçe sureti,
2. Kaza tespit tutanağı resmi tasdikli sureti,
3. Eksper Raporu,
4. Varsa mahkeme kararı sureti, bilirkişi raporu,
5. Hasar bedeli sigortalı tarafından ödenmiş ise ödeme ile ilgili belgelerin suretleri,
6. Kaza ile illiyeti gösteren diğer belgeler; olayı ispatlayıcı her türlü belge ve açıklama eklenebilir.

Trafik kazası tazminatı nasıl belirlenmektedir?

Zorunlu Trafik Sigortası’nda ölüm ve bedeni sakatlıklarda tazminatlar, kişinin vefatı halinde geride kalanlara; tamamen veya belirli bir oranda çalışamaz duruma gelmesi halinde ise kendisine yapılacak bedeni hasar (kalıcı sakatlık – iş göremezlik) tazminatı (trafik kazası tazminatı) ödemelerini kapsamaktadır.

Trafik kazasında ölüm ve sakatlık tazminatı hesaplamaları aktüeryal tekniklere göre yapılmaktadır. Buna göre, destekten yoksun kalma tazminatı hesaplaması, vefat eden ve destekten yoksun kalan kişilerin yaşları, bakiye ömrü(Fransız PMF tablosu uyarınca), ekonomik ve sosyal durumu, enflasyon gibi birçok kritere göre yapılmaktadır. Sürekli (Kalıcı) sakatlık durumunda ise trafik kazası tazminatı bu kriterlere ek olarak, maluliyet oranı ile birlikte değerlendirilmektedir. Vefat durumunda ise, trafik kazası tazminatı hesaplama, vefat eden kişi eğer yaşasaydı geride kalanlara sağlayacağı maddi desteğin süresi ve tutarı temel alınarak gerçekleştirilmektedir. Maddi desteğin süresi, kişinin beklenen ömrüne (Fransız PMF tablosu) bağlı olarak aktüer tarafından belirlenmektedir. Gelir seviyesi ise belgelendirilen ve son kazanılan ücret temel alınarak trafik kazası tazminatının hesaplanmasına dahil edilmektedir. Uygulamada sigorta şirketleri destekten yoksun kalma hesaplamalarını aktüerlere yaptırmaktadır. Aktüerler, Hazine Müsteşarlığının 2010 yılında yayımladığı 2010/4 Sayılı Genelge’de belirtilen esaslara göre hesaplama yapmaktadır. Hakkın mahkeme yoluyla aranması durumunda ise hesaplamayı aktüerler değil, mahkeme tarafından atanan bilirkişiler yaptığından farklı hesaplama teknikleri farklı rakamların çıkmasına neden olabilmektedir.

Destekten yoksun kalma tazminatına hükmedilebilmesi için gerekli şartlar nelerdir?

Destekten yoksun kalma tazminatına hükmedilebilmesi için gerçek desteklik veya farazi desteklik olmak üzere iki şarttan biri aranmaktadır. Bunlardan ilki destekten yoksun kalma tazminatı talebinde bulunacak olan kişiye ölen kişinin fiilen bakıyor, ihtiyaçlarını karşılıyor olması iken, ikinci şart ise fiili bir bakma bulunmasa bile ileride bakma ihtimalinin(farazi yani varsayımsal destek) bulunmasıdır. Gerçek destek, trafik kazası neticesinde ölen kişinin öldüğü güne kadar başkasına sürekli ve düzenli bir biçimde bakan ve çeşitli yardımlarda bulunan kişidir. Varsayımsal destek ise, ölüm olmasaydı, yaşamın ve olayların olağan akışı içerisinde ilerde kurulacak bakma ilişkisi uyarınca destek olması beklenen kimsedir. Çocukların ana ve babalarına destekliği gibi nişanlıların gelecekte birbirlerine destek olacakları genel kabul görmektedir. Yine zorunlu hizmet karşılığı eğitim bursu veren kamu kurumu, kuruluş, özel şirket ya da kişi, ilerde hizmet vererek borcunu ödeyecek olan (burs verdiği) öğrencisini yitirdiğinde farazi desteğinden yoksun kalmış sayılabilecektir.

Tek taraflı bir trafik kazasında hayatını kaybeden kişinin yakınları sigorta şirketinden destekten yoksun kalma tazminatı talep edebilecekler midir?

Hukuk Genel Kurulunun 2012 yılında verdiği (Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 22.02.2012 tarih, 2011/17-787 Esas ve 2012/92 sayılı kararı) bir karara göre ölen araç sürücüsü tam kusurlu dahi olsa yakınlarının sigorta şirketinden tehlike sorumluluğu kuralı gereğince destekten yoksun kalma tazminatı talep hakkı olacağı, zira söz konusu kusurun ölenin kusuru olduğu ve bu kusurun geride kalanlara yansıtılamayacağı hükme bağlanmıştır. Trafik kaza tazminatının “destekten yoksun kalma tazminatı” miras yoluyla geçen bir hak değildir. İşleten yakınlarının “destekten yoksun kalma tazminatını” almalarına mevzuatta engel bir hüküm bulunmadığından ve şoför yakınlarının tazminat hakkı Karayolları Trafik Kanunu 92. maddesinde sınırlanmadığından; tek taraflı trafik kazalarında ölen şoför veya işletenin yakınları maddi tazminat kapsamında “destekten yoksun kalma tazminatı” talep edebilirler.

Ölümlü trafik kazaları neticesinde vefat edenin yakınları için sigorta şirketinden talep edilecek tazminat hakları nelerdir?

a) Destekten yoksun kalma tazminatı, cenaze ve defin giderleri,
b) Vefat edenin, ölüm anına kadar yapılan tedavi giderleri ve diğer masraflar,
c) Kazaya karışan aracın uğradığı hasara ilişkin maddi tazminat,

2.115 kez görüntülendi

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZIN